----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Kokouskutsu

SF-Caravan Pohjanmaa ry.n sääntömääräinen kevätkokous

pidetään sunnuntaina 30.5.2021 klo: 11.00, ellei kokoontumisrajoitukset estä.

Isonkyrön Lukkuhaan Paviljongilla, osoitteessa Kortesluomantie 148. 61550 Orismala

Isokyrö 11.3.2021 SFC-Pohjanmaa ry.

Jukka Kujanpää

SFC-Pohjanmaa ry on kokouksessaan 25.10.2020 päättänyt että pikkujoulu
perutaan tältä vuodelta covid-19:sta johtuen.

Ajomerkkisuoritusten merkit ja kunniakirjat toimitetaan merkin saaneille.

SF Caravan ry:n liittokokouksessa jaettiin huomionosoituksia, jossa ensinmäinen yhdistystoiminnan platina merkki luovutettiin Kalervo Välimaalle.

SF Caravan ry:n liittokokouksessa jaettiin huomionosoituksia, jossa ensinmäinen yhdistystoiminnan platina merkki luovutettiin Kalervo Välimaalle.

SFC Pohjanmaa ry onnittelee merkin saajaa.

SFC Pohjanmaa ry:n syyskokous pidettiin 13.9.2020, paviljongilla.

Väkeä oli mukavasti tullut paikalle.

Hallituksesta oli erovuorossa Kaisu Niemi ja Kimmo Pöyhönen,
heidän tilalleen äänestettiin kaksi (2) eniten ääntä saanutta.

Jarmo
Savioja
34 ääntä

Seppo
Autio
32 ääntä

Syyskokouksen jälkeen hallitus piti järjestäytymiskokouksen jossa
päätettiin eri jäsenten tehtävät vuosille 2021-2022. Edelliset ja uudet jäsenet kokoontuvat, loppuvuoden 2020 kokouksiin.

Jukka Kujanpää
puheenjohtaja + PR-henkilö

Jukka
Nevanpää
varapuheenjohtaja

Leo
Mastomäki
kalustonhoitaja

Seppo
Autio
matkailuasiamies

Arto
Pollari
uskottu mies Lukkuhaka Oy

Aaro Miilumäki

Jarmo Savioja

Tuula
Papula
sihteeri (hallituksen ulkopuolinen)

Huom! Talkoot peruttu la 12.9.2020

.


Kalliojärven Lukkuhaka Caravan alue avautuu, myöskin päivä kävijöille 14.5.2020 alkaen.

Olemme eläneet koko kevään ajan poikkeuksellista aikaa ja nyt olemme vähitellen palautumassa ”normaalimpaan” tilanteeseen joskin olemme vallitsevan tilanteen vuoksi täysin uudenlaisessa tilanteessa jonka kanssa meidän tulee nyt kaikkien oppia elämään.

-Hygieniasta huolehtiminen, käsien peseminen, käsidesin käyttö ja omien jälkien huolellinen siivoaminen on nyt erityisen tärkeää jokaisen vaunu- autokunnan osalta.

- Etäisyyksistä ja fyysisistä kontakteista huolehtiminen liikuttaessa alueella ja alueen
tiloissa.

-Ollaan vastuullisia itse, että huolehdimme riittävien etäisyyksien ja turvallisien välien toteutumisesta liikkuessamme alueella. (1,5 metrin turvaväleistä on tullut arkea)

-Asioidaan toimistolla yksi kerrallaan

-Noudatetaan alueen ja isännän antamia ohjeita, meidän kaikkien parhaaksi.

SEURAAMME AKTIIVISESTI TILANTEEN KEHITTYMISTÄ JA VALTIONEUVOSTON OHJEITA.

-Saunat
lämpiävät 14.5. jälkeen KE, PE ja LA (seurataan tilannetta) ei kokoontumista
pukutiloihin
tai verannalle, että kaikki pääsevät jouhevasti käymään saunassa.

-Alueella ei toistaiseksi tapahtumia, eikä kokoontumisia. (ilmoitetaan nettisivuilla)

-Alueella tehdään päivittäistä kaikkien yleisien tilojen desinfiointia ja pesua ja alueen tiloista löytyy pesuaineita ja välineitä yleisten tilojen oman käytön jälkeiseen siistimiseen.

Poikkeuksellisesta ajasta huolimatta toivon kaikille karavaanareille hyvää alkanutta kesäkautta haasteellisesta ja poikkeuksellisesta keväästä huolimatta. Meidän tulee nyt huomioida erityisen hyvin kaikki alueella olevat ja huolehtia meidän kaikkien hyvinvoinnista hyvällä Caravan hengellä.


Kalliojärven Lukkuhaka

Matti Luhtala

hallituksen pjSFC-Pohjanmaa ry:n kevätkokouksen siirto

Aiemmin ilmoitetun sääntömääräisen kevätkokouksen ajankohta 31.5.2020 siirretään pidettäväksi koronavirusepidemian vuoksi Sunnuntaina 7.6.2020 klo 13.00 Isonkyrön Kalliojärven Lukkuhaan Paviljongilla.

Valtioneuvoston ohjeita noudattaen henkilömäärän suhteen

EI TARJOILUA!

Isokyrö 6.5.2020 SFC-Pohjanmaa ry.

Jukka Kujanpää6.5.2020

SF-Caravan
ry:n jäsenyhdistyksille Tilannetietoa koronakriisin vaikutuksista yhdistys- ja
leirintäaluetoimintaan

Maan hallitus linjasi
suunnitelmasta koronakriisin hallinnan hybridistrategiaksi ja rajoitusten
vaiheittaisesta purkamisesta. Poikkeusolot jatkuvat Suomessa edelleen, mutta
tähän saakka olleita rajoitustoimia puretaan vaiheittain. Seuraavassa asioita,
jotka vaikuttavat SF-Caravan ry:n jäsenyhdistysten ja niiden jäsenten
toimintaan.

Leirintäalueen
aukiolo Leirintäalue voi olla normaalisti auki sekä vierailijoille että
kausipaikkalaisille, kuten tähänkin saakka on ollut mahdollista. Leirintäalueen
huoltotilat, saunat, suihkut ja WC-tilat voivat olla auki ja käytettävissä, ja
leirintäalueen pitäjän tulee vastata huoltotilojen asianmukaisesta siivouksesta
ja hygieniasta. Leirintäalueilla asioidessa tulee noudattaa riittävästä
suojaetäisyydestä ja käsihygieniasta annettuja ohjeita.

Leirintäalueiden
saunavuorot Leirintäalue voi pitää saunojansa auki normaalisti. Kuitenkin
saunoessa on tärkeää muistuttaa lähikontaktien välttämisestä eli kahden metrin
turvavälistä ihmisten välillä. Asiakkaiden omia saunavuoroja, ns. perhesaunoja
voidaan järjestää normaalisti. Leirintäalueiden pitäjien tulee huolehtia siitä,
että saunatilat on huolellisesti siivottu. Ohjeistus siivoukseen
COVID-10-tartuntojen ehkäisemiseksi

Yleisötapahtumat ja
kokoontumiset Hallitus on linjannut, että julkiset kokoontumiset rajoitetaan
kymmeneen (10) henkilöön 31.5.2020 saakka. Epidemiologisen arvion perusteella
on mahdollista lieventää henkilömäärärajoitusta nykyisestä 10 henkilöstä enintään
50 henkilöön 1.6.2020 alkaen toistaiseksi. Hallitus arvioi tilanteen uudelleen
kesäkuun loppuun mennessä. Suurten, yli 500 hengen yleisötilaisuuksien
järjestäminen kielletään hallituksen linjauksen mukaisesti 31.7.2020 asti.

Liittokokous
Kokoontumisrajoitusten seurauksena aiemmin sunnuntaiksi 14.6.2020 suunniteltu
SF-Caravan ry:n liittokokous siirtyy järjestettäväksi lauantaina 26.9.2020.
Kokouspaikasta tiedotetaan jäsenyhdistyksiä myöhemmin.

Yhdistysten kokoukset Kokoontumisrajoitusten seurauksena yhdistykset voivat pitää omia kevätkokouksiaan edellyttäen, että kokouksen henkilömäärä on enintään 50. SF-Caravan ry:n liittohallitus suosittelee toistaiseksi pitämättömien kevät- tai vuosikokousten siirtämistä pidettäväksi syyskokousten yhteyteen, myöhemmin syksyllä tai kokousten pitämistä etäyhteydellä. Leirintäalueella voi pitää pienimuotoisia tilaisuuksia, joiden henkilömäärä on enintään 50. SF-Caravan ry:n liittohallitus suosittelee, että alueilla ei järjestetä tansseja ja karaoke-iltoja jne…, mikäli henkilömäärärajoitusta ei pystytä kunnollisesti noudattamaan. Turvallisuus tilaisuuksissa varmistetaan asiakasmäärien rajaamisen, turvaetäisyyksien ja hygieniaohjeistuksen kautta.

Ikääntyneet Yli 70-vuotiaat henkilöt kuuluvat riskiryhmään. Riskiryhmiä tulisi hallituksen linjauksen mukaisesti edelleen suojella ja heidän pitäisi välttää lähikontaktia muiden ihmisten kanssa.
Erityisesti yli 70-vuotiaiden on vältettävä altistumista koronavirukselle. Iäkkäillä on selvästi nuoria ihmisiä suurempi riski sairastua vakavaan koronavirustautiin.

Tartuntariskin vähentämiseksi, yli 70-vuotiaiden tulee: • Välttää lähikontakteja muiden ihmisten kanssa. • Noudattaa yleisiä ohjeita tartuntariskin vähentämiseksi. • Pitää yhteyttä läheisiin ihmisiin puhelimitse tai verkossa. • Välttämättömien vierailujen yhteydessä luopua kättelystä, halaamisesta ja muista lähikontakteista. • Suojata hengitystiet kertakäyttöisellä liinalla, jos hengityssuojainta ei ole saatavilla.

Valtionneuvosto korostaa riskiryhmään kuuluvien omaa harkintaa toimintaohjetta noudatettaessa.

Isäntävuorot SF-Caravan ry:n liittohallitus suosittelee, että nimettäessä isäntävuoroihin ja muihin talkootehtäviin henkilöitä, otetaan Valtioneuvoston riskiryhmiä koskevat linjaukset huomioon. Päätös ja vastuu asiasta on aina jokaisella leirintäalueen pitäjällä itsellään.

Matkustus ulkomaille Vapaa-ajan matkustusta ulkomaille ei toistaiseksi suositella, ja ulkoministeriön matkustusohjetta jatketaan tältä osin.

Kahvilat ja ravintolat Ravitsemisliikkeiden asteittainen avaaminen aloitetaan 1.6.2020 edellyttäen, että nyt tehtävien rajoitusten purkamisen vaikutukset ja myöhempi yleinen epidemiologinen tilannearvio sitä vaativat.

Lisätietoja: SF-Caravan ry, Timo Piilonen, puh. 050 592 6561

Lisätietoja koronavirusepidemiasta ja siihen liittyvistä määräyksistä: https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta

Lisätietoa koronaviruksesta: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset...

SF-Caravan ry:n tiedotteet koronaviruspandemiaan liittyen: https://www.karavaanarit.fi/ajankohtaista/covid-19...

TIEDOTE 13.4.2020

Kesäkausi alkamassa Lukkuhaassa 1.5.2020 alkaen.

Alkava kesäkausi (1.5.) ja tulevan kesän kausipaikka sopimusten teko alkaa Lukkuhaassa .

Alueella on edelleen kesän alkaessa poikkeusjärjestelyjä vallitsevasta tilanteesta johtuen.

- Kesäkausipaikka sopimuksella on mahdollisuus olla alueella poikkeuksellisesti 31.10. saakka.

- Toimistolla asioidaan vain 1 henkilö kerrallaan (turvapleksi asennettu tiskille)

- Noudatetaan Valtioneuvoston toimintaohjetta yli 70-vuoiaiden henkilöiden osalta

(valtioneuvoston tavoite on suojata erityisesti yli 70-vuotiaat henkilöt koronavirustartunnoilta 13.5. )

- Toukokuussa Isäntä päivystys vielä vain viikonloppuisin (varaa oma isäntävuorosi Karilta sopimuksen teon yhteydessä)

- Alueelle pääsee toistaiseksi rajoitusten voimassa oloajan vain alueen omat kausipaikkalaiset (13.5. asti tämän hetkinen tilanne tarkentuu myöskin myöhemmin.)

- Saunat, wc:t, pesutilat, keittiöt ym. alueen tilat ovat säännöllisen desinfioinnin piirissä. (sauna on nyt vain alueella majoittuville kausipaikkalaisille keskiviikkoisin ja lauantaisin) Saunat lämpiävät Toukokuussa vielä poikkeuksellisesti harvemmin, tilanteen mukaan.

- Turvallisuuspäivä 9.5. pyritään pitämään suunnitellusti, koska tarkastukset pystytään tekemään reiluja turvaetäisyyksiä noudattaen.

- Kevättalkoot, isäntäkoulutus, ym. siirtyvät eteenpäin uusiin myöhempiin ajankohtiin.

- Karaoke on toistaiseksi tauolla (jatkuu kun tilanne sen mahdollistaa)

- Alueella ei ole toistaiseksi järjestettyjä tilaisuuksia, tapahtumia tai kokoontumisia. (13.5.)

- Alueella, eikä alueen tiloissa saa toistaiseksi, myöskään vaunukunnat järjestää yhteisiätilaisuuksia tapahtumia tai useamman hengen kokoontumisia.

Nyt vallitseva Korona tilanne on meille kaikille haastava ja
vaatii huolellisuutta, myös kaikissa omissa tekemisissämme, toisten huomioon
ottamista, kokoontumisten välttämistä, pidetään turvalliset etäisyydet muihin,
asioidaan toimistolla vain yksi kerrallaan ja tullaan alueelle ainoastaan
terveinä ja tietoisina ettemme ole altistuneet ”korona virukselle”.

Valtiovallan ja muiden viranomaisten ohjeistuksia karanteeneista ja muista varotoimenpiteistä korona
viruksen leviämisen estämiseksi meidän kaikkien tulee noudattaa niiden voimassa
oloajan (13.5.) asti tämänhetkisen tiedon mukaisesti.


Matti Luhtala

Kalliojärven Lukkuhaka

hallituksen pj.Uutiset

Talvisäilytyspaikka tarjolla (19.10.2021)
Talvisäilytystilaa matkailukalustolle.   Tarjolla lämmintä talvisäilytystilaa matkailukalustolle KOY Foxfix:n 1100 m2 teollisuushallissa Kortesjärvellä talvikaudeksi..

21.09.2021  SFC-Pohjanmaa ry:n hallitukseen valitut
26.09.2020  SF Caravan ry:n ensinmäinen platina merkki Kalervo Välimaalle
18.03.2020  TIEDOTE 18.3.2020Tapahtumakalenteri

PIKKUJOULU (Lauantai  4.12.2021)
Järjestetään, mikäli covid-19 tilanne sallii Tarkennetaan lähempänä tapahtumaa